©2019 by Biolive Innovation Sp. z o.o.. Proudly created with Wix.com

BIOLIVE INNOVATION SP. Z O.O.

Zaawansowany sposób

 

FIRMA


Biolive Innovation. Sp. z o.o. jest frimą biotechnologiczną zajmującą się opracowywaniem technologii pozyskiwania bioaktywnych białek i peptydów służących jako naturalne konserwanty żywności.


Dzięki naszej innowacyjnej i odkrywczej technologii staramy się wzbogacać codzienne doświadczenia naszych użytkowników. Od momentu założenia w 2016 roku, nasz niesamowity zespół biotechnologów, programistów, projektantów i ekspertów od marketingu pracował niestrudzenie, aby wynieść firmę Biolive Innovation Sp. z o.o. na czoło branży.


Aby stworzyć jak najlepsze rozwiązania, poświęcamy czas i zasoby na zbadanie potrzeb rynku oraz nawyków i motywacji naszych użytkowników. Pracujemy ciężko, aby nasze usługi stały się standardem technologicznym. Chcemy dostarczać rozwiązania, które liderzy branży nie tylko zaaprobują, ale również będą je wykorzystywać w swoich działaniach. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

 

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

W firmie Biolive Innovation Sp. z o.o. wierzymy, że nasze rozwiązania niedługo staną się standardem w branży. Dopiero zaczynamy, ale już wiemy, że produkty, które tworzymy, to efekt ciężko wypracowanych umiejętności, poświęcenia i odważnego podejścia. Czytaj dalej, żeby dowiedzieć się więcej o wyjątkowej technologii, dzięki której Startup biotechnologiczny odnosi sukces.

Spółka została powołana w celu komercjalizacji badań naukowych wdrażanych na potrzeby profilaktyki i ochrony zdrowia publicznego oraz podnoszenia jakości życia. Obecnie działalność firmy koncentruje się na pozyskiwaniu biologicznie aktywnych peptydów, stosowanych w technologii żywności ludzi i zwierząt. Ponadto spółka realizuje projekt badawczy dotyczący opracowania funkcjonalnych biokomponentów służących do przedłużania trwałości produktów spożywczych. Funkcjonujące w strukturach firmy laboratorium działa także w obszarze określania zawartości białkowych toksyn bakteryjnych oraz uzyskiwania bakteriocyn, które posiadają właściwości przeciwdrobnoustrojowe.

Petri Dish
 
 

PROJEKT

Biolive Innovation Sp. z o.o. od 1.02.2017 do 31.01.2020 roku realizuje PROJEKT: „Opracowanie funkcjonalnych biokomponentów służących do przedłużania trwałości produktów spożywczych” 
w ramach Działania 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Wysokość dofinansowania: 2 996 711,54 PLN

Projekt zakłada wprowadzenie na rynek innowacyjnych dodatków do produktów spożywczych zwiększających ich trwałość w postaci hydrolizatów białkowych z żółtka jaja kurzego.

W ramach powyższego projektu planujemy opracowanie i wykonanie linii półtechnicznych do otrzymywania hydrolizatów białkowych oraz bakteriocyn.

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”.

Abraham Lincoln

 

KONTAKT

ul Bohdana Dobrzańskiego 3
Lublin, 20-262
Polska

(+48) 511 500 570

Robotic Lab Assistant