top of page

PROJEKTY UE

 

BIOLIVE INNOVATION Sp. z o.o. realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

1) „Opracowanie systemu biotechnologicznych szybkich testów diagnostycznych stosowanych w medycynie weterynaryjnej”

 

Celem projektu jest opracowanie technologii i szybkich testów diagnostycznych
w kierunku babeszjozy, co stanowić będzie innowację w rozpoznawaniu tej choroby.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 978 500,00 PLN

2) „Opracowanie innowacyjnych produktów bazujących na olejkach eterycznych stosowanych jako dodatek do pasz dla zwierząt oraz jako repelent dla zwierząt niekonsumpcyjnych”

 

Dzięki realizacji projektu powstaną dwie grupy produktów:

- Dodatek do pasz dla ślimaków winniczków posiadający właściwości przeciwpasożytnicze, repelencyjne, przeciwbakteryjne, stymulujące apetyt - ślimaki, psy

- Repelenty znajdujące zastosowanie w ściółce dla gołębi, gryzoni, repelent do stosowania na trawnikach rośliny uprawnych i ozdobnych (przędziorki, mszyce)

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 420 875,00 PLN

Biolive Innovation zakończyło realizację projektu: „Opracowanie funkcjonalnych biokomponentów służących do przedłużania trwałości produktów spożywczych” w ramach Działania 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

 

Wysokość dofinansowania: 2 996 711,54 PLN

 

Projekt zakładał wprowadzenie na rynek innowacyjnych dodatków do produktów spożywczych zwiększających ich trwałość w postaci hydrolizatów białkowych z żółtka jaja kurzego. W ramach powyższego projektu planujemy opracowanie i wykonanie linii półtechnicznych do otrzymywania hydrolizatów białkowych oraz bakteriocyn.

efrr.jpg
Projekty UE: Projekty
bottom of page