PROJEKT

Biolive Innovation Sp. z o.o. od 1.02.2017 do 31.01.2020 roku realizuje PROJEKT: „Opracowanie funkcjonalnych biokomponentów służących do przedłużania trwałości produktów spożywczych” 
w ramach Działania 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Wysokość dofinansowania: 2 996 711,54 PLN

Projekt zakłada wprowadzenie na rynek innowacyjnych dodatków do produktów spożywczych zwiększających ich trwałość w postaci hydrolizatów białkowych z żółtka jaja kurzego.

W ramach powyższego projektu planujemy opracowanie i wykonanie linii półtechnicznych do otrzymywania hydrolizatów białkowych oraz bakteriocyn.

To opis Twojego projektu. Niezależnie od tego, czy Twoja praca bazuje na tekście, fotografiach czy wideo, krótkie streszczenie na pewno pozwoli odwiedzającym witrynę lepiej poznać i zrozumieć Twój projekt. Wykorzystaj część poświęconą mediom, aby pochwalić się swoją pracą!

 

©2019 by Biolive Innovation Sp. z o.o.. Proudly created with Wix.com