PROJEKTY UE

Biolive Innovation Sp. z o.o. od 1.02.2017 do 31.01.2020 roku realizuje PROJEKT: „Opracowanie funkcjonalnych biokomponentów służących do przedłużania trwałości produktów spożywczych” w ramach Działania 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

 

Wysokość dofinansowania: 2 996 711,54 PLN

 

Projekt zakłada wprowadzenie na rynek innowacyjnych dodatków do produktów spożywczych zwiększających ich trwałość w postaci hydrolizatów białkowych z żółtka jaja kurzego. W ramach powyższego projektu planujemy opracowanie i wykonanie linii półtechnicznych do otrzymywania hydrolizatów białkowych oraz bakteriocyn.

efrr.jpg