top of page

PROJEKTY UE

LOGO.png

Biolive Innovation Sp. z o.o. w okresie 01.01.2024 – 31.12.2026 realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską:

Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych metod pozyskiwania roślinnych izolatów i aktywnych biologicznie hydrolizatów białkowych

 

Projekt ma na celu opracowanie zamienników białka zwierzęcego dla wegan ze źródeł takich jak: groch, fasola, soczewica, ciecierzyca , łubin, słonecznik. Opracowane metody doprowadzą do uzyskania produktów o potencjalnych właściwościach prozdrowotnych. Działania wpisują się także w zrównoważone podejście do produkcji - przekształcanie produktów odpadowych w wartościowy produkt. Zakupiony w ramach projektu sprzęt posłuży do specjalistycznych analiz białek oraz umożliwi realizację poszczególnych faz badawczych. Efektem projektu będzie nie tylko partia prototypowa produktów, ale także wdrożenie nowoopracowanych izolatów i hydrolizatów do stałej produkcji firmy. Wyniki badań zostaną objęte ochroną patentową.

 

Wartość projektu: 3 146 950,61zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:: 2 190 766,73 zł

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

BIOLIVE INNOVATION Sp. z o.o. realizował projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

1) „Opracowanie systemu biotechnologicznych szybkich testów diagnostycznych stosowanych w medycynie weterynaryjnej”

 

Celem projektu jest opracowanie technologii i szybkich testów diagnostycznych
w kierunku babeszjozy, co stanowić będzie innowację w rozpoznawaniu tej choroby.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 978 500,00 PLN

2) „Opracowanie innowacyjnych produktów bazujących na olejkach eterycznych stosowanych jako dodatek do pasz dla zwierząt oraz jako repelent dla zwierząt niekonsumpcyjnych”

 

Dzięki realizacji projektu powstały dwie grupy produktów:

- Dodatek do pasz dla ślimaków winniczków posiadający właściwości przeciwpasożytnicze, repelencyjne, przeciwbakteryjne, stymulujące apetyt - ślimaki, psy

- Repelenty znajdujące zastosowanie w ściółce dla gołębi, gryzoni, repelent do stosowania na trawnikach rośliny uprawnych i ozdobnych (przędziorki, mszyce)

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 420 875,00 PLN

3) „Opracowanie funkcjonalnych biokomponentów służących do przedłużania trwałości produktów spożywczych” w ramach Działania 1.2 „Badania celowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

 

Wysokość dofinansowania: 2 996 711,54 PLN

 

Projekt zakładał wprowadzenie na rynek innowacyjnych dodatków do produktów spożywczych zwiększających ich trwałość w postaci hydrolizatów białkowych z żółtka jaja kurzego. W ramach powyższego projektu planujemy opracowanie i wykonanie linii półtechnicznych do otrzymywania hydrolizatów białkowych oraz bakteriocyn.

efrr.jpg
Projekty UE: Projekty
bottom of page