ticks-on-dogs-janko-ferlic.jpg
Pipetting Samples

SZYBKIE TESTY LABORATORYJNE

Biolive Innovation rozpoczęła działania mające na celu pozyskanie antygenu, który będzie służył do stworzenia optoelektronicznego czujnika dla systemu szybkiej detekcji Babeszjozy u zwierząt.

 

Babeszjoza wraz z boreliozą, erlichiozą, anaplazmozą, czy dirofilariozą należą do chorób transmisyjnych przenoszonych przez stawonogi. W naszych warunkach klimatycznych, głównym przenosicielem wymienionych chorób są kleszcze (za wyjątkiem dirofilariozy przenoszonej przez komary). Spośród wymienionych jednostek największy problem w medycynie weterynaryjnej psów stanowi babeszjoza. Choroba ta notowana jest z największą częstotliwością u tego gatunku zwierząt spośród wszystkich chorób wektorowych, i w wielu przypadkach jej diagnostyka i terapia stanowią wyzwanie dla lekarzy weterynarii. Dlatego też podjęliśmy prace mające na celu opracowanie szybkiego testu diagnostycznego w kierunku babeszjozy. Test pozwoli na wczesne rozpoznanie choroby, wdrożenie nacelowanego leczenia, co w konsekwencji przełoży się na wyższą skuteczność leczenia, ograniczy rozwój komplikacji towarzyszących babeszjozie oraz zmniejszy odsetek upadków zwierząt.

Bazując na wcześniejszych doświadczeniach z białkami podejmujemy się próby wyizolowania białek specyficznych dla inwazji pasożyta i wykorzystania ich do stymulacji reakcji odpornościowej u komórek mysich (lub króliczych) w warunkach hodowli komórkowych.  Otrzymane w wyniku tej procedury białka (przeciwciała) skierowane przeciwko antygenowi zostaną oczyszczone i wykorzystane do wytworzenia szybkiego testu paskowego do wykrywania zarażenia B. canis u psów w trakcie rutynowych badań weterynaryjnych.

Równolegle zostanie zaprojektowane i wykonane urządzenie umożliwiające szybki i powtarzalny sposób odczytanie wyników testów paskowych oraz jego przetworzenie w oparciu o system bazodanowy.

 

©2019 by Biolive Innovation Sp. z o.o.. Proudly created with Wix.com